Nazywam się Katarzyna Pinkowicz. Jestem neurologopedą, logopedą, terapeutą miofunkcjonalnym, nauczycielem, trenerem 1 stopnia zajęć metodą"Sensoplastyka© - Plastyka Sensoryczna©" i Specjalistą Terapii Ręki I i II stopnia©. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Logopedia w Tarnowskiej Szkole Wyższej oraz Neurologopedię z elementami audiologii i foniatrii prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, Katedrę Neurologii CMUJ, Katedrę Otolaryngologii UJCM oraz zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty

"Inteligencja emocjonalna".

♦ "Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu".

♦ "Analiza rysunków dziecka".

♦ "Autyzm, zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne".

♦ II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczno-Edukacyjna "Synergia. Mowa - edukacja - terapia".

♦ Zajęcia warsztatowe zorganizowane w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedyczno-Edukacyjnej "Synergia. Mowa - edukacja - terapia" na temat doboru słownictwa w tablicach komunikacyjnych w zależności od możliwości poznawczych użytkownika.

♦ "Praktyczne wykorzystanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela".

♦ "Teoretyczne i praktyczne aspekty seplenienie bocznego".

"Alternatywne metody w stymulowaniu komunikacji językowej dziecka".

♦ "Zaburzenia mowy pochodzenia korowego u dzieci".

"Mózgowe porażenie dziecięce w praktyce logopedycznej".

♦ "Opóźniony rozwój mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem".

♦ "Wstęp do Sensoplastyki©".

♦ Certyfikat Trenerski 1 st. "Sensoplastyka© - Plastyka Sensoryczna©".

♦ "Z problematyki diagnostyczno-terapeutycznej osób z różnymi niepłynnościami mówienia".

♦ "Skuteczne metody pracy logopedycznej, część II".

♦ "Diagnoza i Terapia Ręki - I i II stopnia"- Specjalista Terapii Ręki I i II stopnia©.

"Opóźniony rozwój mowy - diagnoza i terapia".

"Terapia sygmatyzmu międzyzębowego".

"Terapia sygmatyzmu bocznego".

"Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne".

"Afazja - dorośli, mofuł I: Postępowanie z chorym w ostrym stanie udaru. Diagnoza i terapia, analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne".