Diagnoza logopedyczna/naurologopedyczna dzieci           250,00 zł

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna dorosłych     250,00 zł

Diagnoza miofunkcjonalna (2 spotkania)                          450,00 zł

Terapia miofunkcjonala                                                   150,00 zł

Wspomaganie leczenia ortodontycznego                         150,00 zł

Terapia dzieci                                                                 100,00 zł - 120,00 zł

Terapia dorosłych                                                           100,00 zł

Nauka czytania                                                               80,00 zł

Korepetycje z edukacji wczesnoszkolnej                        80,00 zł

Terapia ręki                                                                   80,00 zł

Elektrostymulacja 10 zabiegów                                     300,00 zł

Kinesiotaping                                                                 20,00 zł

Pisemna opinia logopedyczna/neurologopedyczna          100,00 zł