Diagnoza logopedyczna dzieci                                       100,00 zł

Diagnoza logopedyczna dorosłych                                 100,00 zł

Terapia dzieci                                                              60,00 zł

Terapia dorosłych                                                        60,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju                                    50,00 zł

Nauka czytania                                                            50,00 zł

Emisja głosu                                                                 50,00 zł

Korepetycje z edukacji wczesnoszkolnej                     50,00 zł

Terapia ręki                                                                50,00 zł