Drodzy Rodzice, jeżeli jesteście zaniepokojeni trudnościami swojego dziecka w mówieniu, czytaniu i pisaniu, kłopotami z prawidłową wymową poszczególnych głosek, jeśli macie wątpliwości, czy rozwój Waszego dziecka przebiega prawidłowo, zgłoście się do mnie.

Oferuję:

• Diagnozę logopedyczną, neurologopedyczną, miofunkcjonalną;
•Terapię logopedyczną, neurologopedyczną, miofunkconalną;
• Naukę czytania zawierającą elementy Symultaniczno-Sekwencyjnej nauki czytania;
• Terapię ręki, Kinesiotaping, Elektrostymulację, masaż logopedyczny i wiele, wiele więcej.

Zajmuję się również terapią osób dorosłych po wypadkach komunikacyjnych, czy udarach mózgu (terapia osób z afazją i innymi zaburzeniami języka powstałymi na podłożu neurologicznym - przywracanie zdolności komunikacyjnych i rehabilitacja mowy po udarach i urazach czaszkowo – mózgowych). Nauczę również prawidłowego oddychania, czy artykulacji (dykcja i emisja głosu).

Ponadto zajmuję się podtrzymaniem zdolności komunikacji u osób z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi związanymi z wiekiem, terapią kompleksową dla osób z chorobą Alzheimera (ćwiczenia komunikacji językowej, koncentracji uwagi, pamięci).

Zapraszam do współpracy Szkoły Rodzenia. Oferuję:

• Techniki stymulacji dziecka w okresie prenatalnym.

• Techniki stymulacji funkcji poznawczych dzieci zdrowych we wczesnym niemowlęctwie.

• Stymulację językową dzieci zdrowych w okresie prelingwalnym.

• Stymulację dziecka zdrowego w okresie perilingwalnym.

• Zagrożenia współczesności.

Zapraszam do współpracy żłobki, przedszkola. Oferuję:

• Przesiewowe badania mowy.

• Zajęcia logopedyczne.

• Naukę czytania

i wiele więcej.