... Twoje Dziecko:

- w wieku 6 miesięcy nie gaworzy,
- po ukończeniu 1. roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów,
- podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
- w wieku 2 lat nie wypowiada prostych zdać np. mama da, baba pi,
- w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,

-  ma problem z mówieniem: dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy
- w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada pros
te słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy,
nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h,
zamienia g na k,
zamiast r mówi j,
- między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę, r,
gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy.

- gdy dziecko nawykowo oddycha buzią, ślini się,
- podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby,
- gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy,

- ma problem z jedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów, a Ty nadal podajesz mu miksowane
i papkowate pokarmy

- jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą,

- jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu,
z trudnościami okołoporodowymi
,

- ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe,

Ponadto, gdy bliska Ci osoba:

• ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu.

Również wtedy, gdy:

• masz problem z prawidłowym oddychaniem, czy artykulacją - dykcją, emisją głosu.